Menselijke Transformatie

is een helende beweging van binnenuit, waardoor er een nieuwe gevoelsbeleving ontstaat die beklijft. Transformatie is ook de verschuiving in perspectief, waardoor het leven een nieuwe kleur krijgt. Transformatie is tevens de groei die ontstaat als we door toenemende bewustwording nieuwe mogelijkheden vinden voor onszelf en er eveneens nieuwe deuren in onze innerlijke wereld én de buitenwereld opengaan.

Wat is Transformatie?

Transformatie is iets anders dan veranderen. Veranderen gaat uit van iets anders doen. Transformatie gaat veel dieper. Transformatie betekent nieuwe ogen krijgen, nieuwe gevoelsbeleving ontwikkelen en nieuwe lagen in jezelf ontdekken waardoor het leven als bevrijdend en vernieuwd wordt ervaren.