Missie en Visie

Visie: De gewonde en zoekende mens is in staat zichzelf te helen en tot groei en bloei te komen, indien de inspanning er is om dat proces te doorlopen.

Missie: Via diverse menselijke transformatie vormen begeleid ik mensen die tot vernieuwing, doorbraak of groei willen komen.

HET LIJKT VAAK ONMOGELIJK TOT JE HET DOET EN HET GEBEURT.

Deze gedachte en overtuiging staat voor de wijze waarop ik mensen begeleid. Binnen iemands persoonlijke mogelijkheden is groei, vooruitgang en heling haalbaar als innerlijke belemmeringen zichtbaar worden en bewust worden verwerkt, waardoor er verschuiving en nieuw perspectief ontstaat en er een nieuwe gevoelsbeleving tot stand komt. Tevens is groei mogelijk als nieuwe lagen worden ontdekt in mogelijkheden en men openstaat voor een nieuwe benadering van belangrijkheden en de kijk op het leven. Die ontwikkeling is het uitgangspunt van het werk dat ik samen met de cliënt doe.